επιχείρηση
Προϊόντα
Βιομηχανικοί αισθητήρες αυτοματοποίησης
Αισθητήρας οπτικών ινών
Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας
Χωρητικός αισθητήρας εγγύτητας
Κυλινδρικοί φωτοηλεκτρικοί αισθητήρες
φωτοηλεκτρικός διακόπτης αισθητήρων
Αυλακωμένος οπτικός αισθητήρας
Αισθητήρας ετικετών
Ηλεκτρικός μαγνητικός διακόπτης